ایرانگردی حسین آباد کالپوش سمنان شاهرود

جشنواره شقایق؛ روستای حسین آباد کالپوش

جشن ها، آئین ها، سنت ها میراثی هستند از گذشته ای دور با هویت هایی دست نخورده و پاک پاک!
با جشنواره ها می توان هویت واقعی یک قومیت را حفظ کرد و پاس داشت. می توان از فرهنگ اصیل آن به دفاع پرداخت و آن را با غرور تمام به تمام جهانیان عرضه کرد. می توان شادی را که حلقه ی گمشده ای است در زندگی برخی انسان هاست به آنها هدیه کرد.
هوا مه آلود اما پرطراوت و دلرباست. مردمان روستا با طلوع سحر انگیز خورشید بهاری ازخواب برخاسته اند تا با هم به استقبال جشنواره ی سالیانه شان بروند؛ جشنواره ی شقایق. جشنواره ای که هر سال در آخرین جمعه اردیبهشت ماه برگزار می شود.
زنان و مردان با لباس های سنتی، لبخند بر لب و شاد شاد از روستا خارج می شوند و به بلندی می روند. با گذشت زمان انبوه جمعیت گرد هم می آیند در میدانی برای برگزاری مراسم.
مسافرانی هم از شهرهای دور و نزدیک آمده اند تا شاهد این مراسم زیبا باشند. زمین چون فرشی مخملی سبزپوش شده است و گل های شقایق را که نام این جشنواره را با خود یدک می کشند را در این حوالی می توان مشاهده کرد.
زنانی را می بینیم که نان سنتی می پزند، آش محلی آماده می کند و آن دیگری را می بینیم که صنایع دستی روستایی شان را آورده تا آن را به نمایش عموم بگذارد. بوی نان سنتی و کیک محلی در فضا پیچیده است.
بالاخره مراسم اصلی شروع می شود. مجری برنامه خوش آمد می گوید و با اجرای شادش مردم را همراه جشنواره می کند و گروه ها با شکوه هر چه تمام تر برنامه شان را به نمایش می گذارند.
با تصاویر می رویم به تماشای این جشنواره
– روستای «حسین آباد » کالپوش از روستاهای توابع شهرستان شاهرود است که در حدود ۱۴۰ کیلومتری شمال شهرستان «میامی» واقع شده است.