بولوو جهانگردی روسیه

سفر با دوچرخه از مسکو به سنت پترزبورگ – ویبورگ – قسمت اول – شهر بولوو – bylovo

برادر بزرگترم رو به من کرد و گفت: «تو در سفرنامه هات تلاش می کنی که نشون بدی همه جای…