جهانگردی روسیه ولوکلامسک

سفر با دوچرخه از مسکو به سنت پترزبورگ – ولوکولامسک- قسمت دوم – Volokolamsk

شب گذشته بارندگی به قدری شدید بود که آب توانسته بود از منفذهای ریز کف چادر به داخل نفوذ کند.…