جهانگردی خلیج فنلاند روسیه

سفر با دوچرخه از مسکو به سنت پترزبورگ – ویبورگ – قسمت نهم – سواحل خلیج فنلاند

پس از سه روز اقامت در شهر سنت پترزبورگ، خودم را آماده می کنم تا دوچرخه سواریم را به سمت…