ایرانگردی خراسان شمالی فاروج

دوچرخه سواری از خراسان رضوی به خراسان شمالی – منطقه حفاظت شده تندوره – روستای دربند اسفجیر – روستای کوران ترکیه – قسمت هشتم

یکی از لذت های سفر با دوچرخه، خود را سپردن در معرض مشکلات و سختی ها و حوادث غیر مترقبه…