ایرانگردی بندر ترکمن بهشهر دامغان گلستان

سفری متفاوت به شمال ایران – جزیره آشوراده – قبرستان سفید چاه – بادابسرت

هر دو کوهنورد هستند و بیشتر کوه های ایران را صعود کرده اند. خانه ای کوچک اما دلی بزرگ دارند…