اصفهان ایرانگردی بادرود

ایرانگردی، سفر به بادرود، شهر بادگیرها و عجایب – قسمت دوم

 «سوئن هدن» و «آلفونس گابریل» از جمله کویر نوردانی بودند که از کویر مرکزی ایران، در حدود صد سال پیش…