آباده اصفهان ایرانگردی روستای حسن آباد روستای خسرو و شیرین سمیرم

چرخنامه روستاهای یزد تا پادنا (روستاهای خسر و شیرین فارس و حسن آباد اصفهان) – قسمت پنجم

در راهدارخانه کولار زیر گرمای بخاری نفتی به خواب عمیقی می روم. صبح هنگام با طلوع آفتاب حرکت را در…