تاجیکستان جهانگردی روستای شهرستان

دوچرخه سواری در تاجیکستان – ورود به روستایی که «شهرستان» بود – قسمت نهم

سرعتم آنقدر پایین است که از 5 کیلومتر در ساعت بالاتر نمی رود. پس از سربالایی ها و عبور از…