استروشن تاجیکستان جهانگردی

دوچرخه سواری در تاجیکستان – شهر استروشن؛ شهر شبلی و افشین و چاقوهای خوش ساخت – قسمت دهم

  حوالی ظهر به شهر تاریخی «استروشن» می رسم. شهر استروشن، یکی از قدیمی ترین شهرهای تاجیکستان هست. این شهر،…