ایرانگردی خراسان رضوی کاشمر

سفر به کاشمر؛ شهر کشمش

سوار بر اتوبوس با از عبور از جاده ای باریک و طولانی با پیچ و خم های نسبتا زیاد به…