ایرانگردی روستای فولاد محله سمنان شهمیرزاد

سفر با دوچرخه – روستای فولاد محله – چرخ سوم

قبل از خواب، پرده پنجره را به کنار می زنم و از اتاق نگاهی به بیرون ساختمان می اندازم. دانه…