ایرانگردی سمنان میامی

سفر به شهرستان میامی؛ شهر تاریخ و طبیعت

گاهی اوقات با خودم می اندیشم که چقدر انسان های خوب بر روی این کره خاکی هستند که به راحتی…