ایرانگردی فارسیان گلستان

سفر به روستای فارسیان؛ روستایی اصیل و دیدنی

شرح توصیفش می خواند تو را این روستا! روستایی اصیل و برجای مانده از گذشته ای دور با هویتی آشکار…