جهانگردی کامرون هایلند مالزی

سفرنامه سفر با دوچرخه به مالزی – کامرون هایلند و شرکت در یک عروسی – چرخ هفتم

از ابتدای صبح که رکاب زدن را شروع کرده ام فقط سربالایی رکاب می زنم. به ظهر نزدیک می شوم…