ایرانگردی روستای حصارقلیچ روستای یل آباد ساوه مرکزی

چرخنامه روستاهاي غرب ايران- كاروانسراي سنگی كوه نمكي – گلخانه ي آوه – روستاي حصار قليچ – روستای یل آباد چرخ اول

«به گزارش اداره کل هواشناسی، دماي هوا در هفته آينده در بيشتر مناطق كشور تا هفت درجه كاهش پيدا خواهد…