ایرانگردی خوزستان شوش

دیدار از شرکت کشت و صنعت نیشکر «میان آب» شوش

سوار بر قطار می شوم که در یک سفر کوتاه مدت یک روزه به اندیمشک و از آنجا به دزفول…