ایرانگردی بندرعباس قشم هرمزگان

قشم قشنگ از سنگ تا رنگ

 هنگام ظهر است. پس از حدود دو ساعت پرواز، هوایپما فرو می نشیند از تهران به قشم؛ جزیره ای با…